top of page

Małe liczebności klas

Wierzymy w indywidualną uwagę, dlatego też liczebność naszych klas jest niewielka. Pozwala to na zindywidualizowane nauczanie i wspierające środowisko uczenia się.

bottom of page